פרויקטים סטודנטיאלים

פרויקטים המציגים מספר שכבות של GIS וניתן להמשיך לקדם את הפרוירט בתוכנת QGIS